Kære nyindflytter!

Velkommen i Grundejerforeningen Bjørnsholms Villaby!
På foreningens hjemmeside www.bjoernsholm.net finder I mange relevante oplysninger om foreningen så som kort over området, referater, vedtægter, regnskab og kontaktoplysninger m.m.
Vi har også en Facebook-gruppe – Grundejerforeningen Bjørnsholms Villaby
Da vores veje er private, er det grundejerforeningens opgave via bestyrelsen at sørge for den løbende vedligeholdelse af veje og fortove. Til dette formål opkræves et beskedent medlemsbidrag (p.t. 600 kr.), som fastsættes på den årlige generalforsamling. Det påhviler selvfølgelig den enkelte grundejer at sørge for at holde vej og fortov ud for egen matrikel ren og fremkommelig.

Der er medlemspligt for alle grundejere jf. områdets servitutter.

Grundejerforeningen afholder en årlig sommerfest i august måned. Her er altid mange aktiviteter for børnene, og det er en god måde at møde sine nye naboer på. Indbydelser sendes ud i juni måned.

Jeg håber, I vil falde godt til!
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller undertegnede.

E-mail: bestyrelsen@bjoernsholm.net
Med venlig hilsen
Felix Fredens
Formand for GF Bjørnsholm Villaby
formand@bjoernsholm.net

Se eller download medlemsbrev som pdf:
Velkomstbrev