Kære nyindflytter!

Kære nye nabo i Bjørnsholms Villaby!

Velkommen i til vores dejlige oase her i Rødovre tæt på park, sø, offentlig transport og gode indkøbsmuligheder.

På Grundejerforeningens hjemmeside www.bjoernsholm.net finder I mange relevante oplysninger om foreningen, såsom kort over området, referater, vedtægter, regnskab og kontaktoplysninger til bestyrelsen.

Vigtig information om veje og fortove:

  • I Bjørnsholm Villaby er vores veje private.
  • Derfor betaler samtlige grundejere 1000 kr. hvert år til løbende vedligeholdelse af veje og fortove jf. områdets servitutter samt til afholdelse af fælles arrangementer.
  • Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling i august/september.
  • Du skal selv som grundejer sørge for, at veje og fortove uden for din egen matrikel er frie for ukrudt, rene og fremkommelige.
  • Du skal selv som grundejer sørge for, at fortove uden for din egen matrikel er frie for sne om vinteren og salte ved glat føre.

Det gode naboskab:

I Bjørnsholm har vi faste aktiviteter hen over året. Du kan løbende følge med via vores Facebook gruppe: Grundejerforeningen Bjørnsholms Villaby.

Vi afholder Sport- og hyggedag i parken, loppemarked på vejene, Halloween (hvor hele Rødovre kommer) og den årlige Villabyfest i august. Skriv til aktivitetsudvalg@bjørnsholm.net, hvis du vil give en hånd med.

På Facebook skriver vi også, hvis vi holder fest eller hvis vi vil give noget væk gratis.


Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller undertegnede på mail.

Jeg håber, I vil falde godt til!

Vi glæder os til at møde jer.

Med venlig hilsen
Hanne Mørk Furbo
Formand for GF Bjørnsholm Villaby
formand@bjoernsholm.net

bestyrelsen@bjoernsholm.net