På foreningens hjemmeside finder du mange relevante oplysninger om foreningen såsom kort over området, referater, vedtægter, regnskab og kontaktoplysninger m.m.

Vi har også en Facebook-side – Bjørnsholms Villaby hvor du kan læse om kommende arrangementer og aktiviteter.
Da vores veje er private fællesveje, er det grundejerforeningens opgave via bestyrelsen at sørge for den løbende vedligeholdelse af veje og fortove. Til dette formål opkræves et medlemsbidrag (p.t. 1000 kr.om året), som fastsættes på den årlige generalforsamling. Det påhviler dog den enkelte grundejer at holde vej og fortov ud for egen matrikel fri for sne og ukrudt. Der er medlemspligt for alle grundejere jf områdets servitutter.